Home » Currently Reading:

Time & Energy management

Tijd is een belangrijke factor binnen de praktijk van de hedendaagse zorgprofessional. Gebrek aan tijd bepaalt mede de kwaliteit van het werk en is veelal de oorzaak van stress. Het is alsof u nooit voldoende tijd of ruimte hebt. De redenen hiervoor zijn talrijk, waarbij het allereerst belangrijk is om eens kritisch naar uw eigen tijdsbesteding te kijken. Waaraan gaat uw tijd op? Waaraan besteedt u de 168 uur die iedere week tot uw beschikking staan? Wat zijn de oorzaken van stress en hoe kunt daar verandering in brengen door te kijken naar het complete energiesysteem?

Resultaat

In de cursus Time- en Energy management leert u te sturen met de tijd, in plaats van dat de tijd ú stuurt.

Inhoud

De cursus wordt opgebouwd rond de timemanagement en stressveroorzakende vraagstukken die u zelf inbrengt. Tips en adviezen met betrekking tot ‘het sturen van uw tijd’, worden zó gegeven dat u er direct mee aan de slag kunt. Onder meer de volgende zaken komen aan bod.

  • Wat zijn de tijdsverspillers in uw werk?
  • Prioriteiten stellen
  • Tijd vrijmaken is keuzes maken
  • Hoe voert u uw werk uit, van telefoongesprek tot vergadering?

Tijdens dagdeel 1 werkt u aan bewustwording over de mechanismen in uw denken en doen die uw tijdsbeleving bepalen en worden vele tips en adviezen gegeven. In dagdeel 2 oefent u deze met een acteur. Na afloop formuleert u uw voornemens voor de praktijk, die tijdens terugkomdag deel 3 worden besproken. De problemen worden besproken, tips worden verstrekt en de onderwerpen worden waar nodig verdiept.

Voor wie

Voor de (para)medicus die wil leren om meer uit de beschikbare tijd te halen en zo met meer plezier en rust in het werkzame leven staat.

Duur

De cursus omvat een dag, van 09.30- tot 17.00 uur, en een middag van 14.00 tot 18.00 uur. Ontvangst vanaf 9.00 uur (dag 1) en vanaf 13.30 uur (dag 2).

Data

  • Donderdag 21 november (dag) en donderdag 12 december (middag) 2019
  • Woensdag 4 december (dag) en vrijdag 6 december (middag) 2019
  • Maandag 6 januari (dag) en donderdag 9 januari (middag) 2020
  • Vrijdag 24 januari (dag) en maandag 27 januari (middag) 2020

Accreditatiepunten/uren

9 punten

Aanstaande events

VRIJ 28 AUG 2020: Coaching zorgprofessional (incompany), Haarlem
DO 3 SEPT 2020: "Teamcoaching in de zorg" (incompany traject), Apeldoorn
VRIJ 11 SEPT 2020: "Van binnen naar buiten", 1-daagse coaching persoonlijk leiderschap, Utrecht
VRIJ 25 SEPT 2020: TB en nascholing orthopedie HA, Amsterdam
VRIJ 25 SEPT 2019: Nascholing Huisartsen Module XVII: "Persoonlijk leiderschap", Haarlemmermeer
WOE 30 SEPT 2020: Workshop: interventies in coaching met film, Amsterdam
VRIJ 2 OKT 2020: Nascholing kleine chirurgie, huisartsen Module IV, Haarlem
VRIJ 16 OKT 2020: Insights complementaire geneeskunde (interactieve workshop), Amsterdam
WOE 21 OKT 2020: begeleide supervisie fysiotherapeuten en Leefstijlcoaching, Noordwijk.

UIT EERSTE HAND

"De Teambuilding met nascholing is binnen onze samenwerking inmiddels een vast onderdeel. Daarmee heeft Commedicate onze huisartsencoöperatie echt een sprong voorwaarts laten maken!" Drs. M. van Doorn, huisarts.

ANNONCES

AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement